METODY TERAPII

Metoda McKenziego

Metoda McKenziego polega na diagnozowaniu i leczeniu zespołów bólowych kręgosłupa i kończyn. Oparta jest o znajomość wzorców objawów w wywiadzie i badaniu przedmiotowym. Metoda McKenziego bazuje na wiedzy podstawowej:

  • na objawach bólowych,
  • na zmienności objawów,
  • analizie objawów w wywiadzie,
  • analizie objawów w teście ruchowym.

Główną miarą terapii jest zmniejszenie ryzyka nawrotów zespołów bólowych, czyli zapobieganie nawrotom oraz edukacja i zaangażowanie pacjenta w proces leczenia.

Zobacz więcej
PNF – Proprioceptive Neuromuscular Facilitation

Bezbolesna i funkcjonalna terapia zgodna z potrzebami ruchowymi pacjenta, wzorowana na naturalnych ruchach zdrowego człowieka. Celem terapii jest przywrócenie wzorców ruchowych takich jak prawidłowe chodzenie, siadanie i inne funkcję potrzebne do poruszania się i funkcjonowania w życiu. Terapia wykorzystuje techniki stabilizujące, rozluźniające, przeciwbólowe oraz uczące ruchu i koordynacji.

Zobacz więcej
NLP – Neurolingwistyczne Programowanie
NLP to:
  • zbiór technik docierających do umysłu wpływając na zmianę jakości życia człowieka. Zmiany na poziomie umysłu pociągają zmiany na poziomie ciała.
  • metoda docierająca do tych sfer umysłu, które ułatwiają zmiany w funkcjonowaniu, w przeżywaniu, uczeniu, komunikowaniu. Pozwala odkryć wewnętrzne zasoby, tzw. mocne strony człowieka służące do rozwiązania problemu.
  • metoda ucząca jak dobrze, efektywnie funkcjonować i osiągać cele.
Zobacz więcej
Masaż leczniczy

Jest to najstarsza i najczęściej stosowana technika terapii manualnej polegająca na wykonywaniu rękoma specjalnych chwytów i ruchów, wywieraniu i zwalnianiu ucisku na tkanki miękkie (skóry, mięśni), np.: nacieranie, głaskanie, uciskanie, ugniatanie, oklepywanie.

Głównym celem masażu jest uwolnienie tkanek, mięśni, powięzi, więzadeł z nadmiernego napięcia, a poprzez zwiększenie ukrwienia działa również przeciwbólowo. Ma zastosowanie w terapii bólu, ale także i w sporcie. Masaż leczniczy stosuje się jako przygotowanie do terapii manualnej i przygotowanie do ćwiczeń ułatwiając ich wykonanie poprzez rozluźnienie mięśni. Wpływa na łagodzenie napięcia psychicznego dając uczucie odprężenia i relaksacji.

Zobacz więcej