METODY TERAPII

Terapia manualna

powiązanie kręgosłupa z narządami wewnętrznymi wg. terapii manualnej